top of page

Deras hälsa, er lönsamhet

Sjukdagar är  något som kostar samhället enormt mycket pengar, inte minst för arbetsgivaren. Om man istället gör små insatser för att påverka människors livsstil innan ohälsa uppstår kan denna kostsamma trend vända. 

Sanningen är att det är lönsammare att investera i friskvård medan individen har god hälsa, än att stå för kostnaderna när en individ blivit sjuk. 

Ekonomen Anders Johrén har tagit fram en allmänt vedertagen schablon, som visar på att en medarbetares sjukdag kostar arbetsgivaren 10 % av månadslönen. Enligt en annan beräkning som gjorts av HPI (Helath Profile Institute) kan en person som har det sämre ställt när det gäller hälsan, kosta så mycket som en extra månadslön per år, jämfört med en frisk medarbetare som inte tar ut lika många sjukdagar. 

De företag som investera i det som faktiskt är kärnan i en verksamhet - medarbetarna - får alltid en generös avkastning tillbaka, i form av friskare medarbetare och bättre lönsamhet. 

Om förkylningar, stress, huvudvärk och sjukdagar är vanligt förekommande på er arbetsplats är Javeda rätt uppdragtagare för er. Javeda hjälper er att:

 • Minska sjukfrånvaron

 • Minska antalet rehabiliteringsfall

 • Öka medarbetarnas välmående och energi 

 • Förbättra lönsamheten

 

Idag pratas det en hel del om hur viktigt det är med engagerade medarbetare. Men hur enkelt är det att vara engagerad och känna sig motiverad om man upplever inre stress, huvudvärk eller magproblem? 

Energi och välbefinnande är två värdefulla resurser, för såväl individen själv som för arbetsgivaren. De är två resurser som idag likställs med resursen kompetens. För vad är en kompetent medarbetare utan energi och välmående? 

Javeda erbjuder hälsofrämjande konsultationer och föreläsningar för företag där den enskilda individen engageras. Arbetet ute på företag kan genomföras både i grupp likväl som i enskilda sessioner. 

Alla tjänster Javeda erbjuder är friskvårdsberättigade. 

Välbefinnande - en resurs likställd med kompetens

Leverans

Javeda levererar föreläsningar, workshops och individuella rådgivande samtal ute på arbetsplatser utifrån följande ämnen: 

 • Hälsoprofilbedömning

 • Stresshantering

 • Kostrådgivning

 • Livsstilsrådgivning 

 • Hållbar, holistisk hälsa 

 • Andningslära

 • Ansträngningslös träning

 • Sömn, vila och återhämtning

 • Konkreta handlingsplaner anpassade efter individens behov

Intresserad av att få veta mer? Skicka ett mejl här så pratar vi vidare! 

bottom of page