top of page
20200202_145156.jpg

Ayurveda

“A y u r v e d a …  Hur ska man kunna lära sig stava till det här? 

 

Det sägs att ayurveda är ett holistiskt system som kan främja hälsa, men vad betyder holistisk? Vad kan en uråldrig livsstils-filosofi från öst tillföra våra liv här i väst, idag?  Och varför har jag inte hört talas om det här tidigare?" 

Ungefär så lät min inre dialog när jag för första gången kom i kontakt med denna lära, som gjort skillnad för miljontals människor, världen över.  

Där och då hade jag många frågor. Jag var också lite skeptisk men min nyfikenhet drev mig till att fortsätta undersöka denna livsvetenskap.  Inte visste jag då att den dörr jag hade öppnat på glänt skulle leda mig till en ny värld som helt skulle förändra mitt liv.

Jag började läsa mer om ayurveda och inte långt därefter påbörjade jag min första ayurvediska utbildning. Sen dess har jag varit i ett ständigt utforskande och lärande. Min nyfikenhet och lust till att få veta mer har bland annat tagit mig till Indien ett flertal gånger. Och varför just Indien? Jo för att det är därifrån som ayurveda har sitt ursprung och rötterna går långt bak i tiden. För mer än 3.000 år sedan började människorna i Indien att praktisera denna lära. Det gör ayurveda till en av världens äldsta läkekonster. 

Så vad betyder då ayurveda egentligen?

 

Ordet kommer från språket sanskrit och det är en sammansättning av två ord. Ordet aayus betyder liv och veda betyder kunskap. På svenska översätts det ofta till livskunskap eller “läran om livet”.

20191022_153648_edited_edited_edited.jpg
20161121_120625_edited.jpg

Ayurveda är ett system vars tekniker är ämnade att främja folkhälsan. Med hjälp av det här systemet kan vi lära oss hur vi klokast kan upprätthålla en inre balans, med syfte att stärka förutsättningarna till ett friskare liv. 

 

Tack vare den här kunskapen vet jag idag hur jag ska leva mitt liv för att främja min hälsa, på ett naturligt sätt. 

För det är just vad det handlar om - att finna sin egen väg till att må som allra bäst. Enligt ayurveda är vi alla unika och därför behöver vi olika saker för att främja vår egen hälsa. 
 

Det sägs att det finns ett starkt samband mellan hur du mår - och hur du lever ditt liv.

 

Med hjälp av ayurveda kan vi lättare få en förståelse för hur våra vardagliga val påverkar vår hälsa. Intressant! Eller hur?

För att lättast få en förståelse för vad ayurveda egentligen är och hur allt fungerar så behöver man praktisera det. För, när vi praktiserar det vi hört eller läst kan vi känna skillnaden i vår kropp och vårt sinne - och då blir det plötsligt ännu lättare att förstå det här med att det finns samband mellan orsak och verkan, det vill säga, att det finns samband mellan hur vi lever - och hur vi mår. 
 

20200222_154232_edited.jpg
Field Sunset

Världens konstitution

I vår moderna värld är de flesta bekanta med förklaringsmodellen “atomer”. Vi har alla hört att atomer är byggstenarna i den värld vi lever i. Den här modellen förklarar hur världen är uppbyggt utifrån ett fysiskt perspektiv. Med den här modellen kan vi titta på allt som finns och peka på hur det faktiskt ser ut. Vi kan titta på träden, våra vänner och oss själva i spegeln.

 

Men sen finns det ett perspektiv till. Ett som beskriver samma värld, samma träd, samma vänner och oss själva - fast på ett annat sätt. Det perspektivet kallas ayurveda. Istället för att förklara allt utifrån ett fysiskt perspektiv beskriver ayurveda hur världen är uppbyggd utifrån ett funktionellt perspektiv.

De 5 elementen

Enligt ayurveda är hela universum uppbyggt av de fem elementen; rymd, luft, eld, vatten och jord.

Således är även vi människor uppbyggda av de här elementen. Det vore ju konstigt annars, eftersom vi också är en del av detta universum.

Men det som skiljer oss människor från varandra är att vissa har lite mer rymd och luft i sin konstitution, andra har mer av elementet eld och vissa har mer av vatten och jord. 

20200223_175034_edited.jpg
Zen Stones

Doshor

Inom ayurveda delar man in de här fem elementen i tre olika “kvalitéer” eller som det ofta kallas: doshor.

 

De här tre doshorna har var och en unika egenskaper och de styr olika processer, både inom oss och runt omkring oss. 
 

Just ordet dosha kommer också från sanskrit och översätts till “det som kan komma ur balans”. Det betyder att en dosha är en typ av kvalité som kan komma ur balans och här kommer själva grejen med ayurveda:

Det handlar om att leva på ett sådant sätt att man hela tiden håller sina doshor i balans. För om dina doshor är i balans kommer du leva ett friskare liv. 
 

Elementen rymd och luft blir tillsammans doshan Vata. Sen har vi elementen eld och vatten som tillsammans bildar doshan Pitta. Och elementen vatten och jord blir doshan Kapha.

 

Det här betyder alltså att vissa personer domineras vata, andra av pitta och vissa av kapha. 

Dina nivåer av vata, pitta och kapha, det vill säga din grundkonstitution, bestämdes i samma ögonblick som befruktningen skedde. Där och då fick du din grundkonstitution och den kommer du ha med dig hela livet.

 

Den dosha som du domineras av kommer att påverka ditt liv i allra högst grad. Den dominanta doshan påverkar ditt utseende, hur rösten låter, hur du rör dig och ditt kroppsspråk. Den dominanta doshan ligger även till grund för dina intressen och talanger. Den dosha som du domineras av kommer även påverka din hälsa på olika sätt under livets gång. 

Doshor.png

Det här betyder dock inte att det enbart finns tre typer av människor. Många brukar säga att de känner igen sig i flera av de typiska karaktärsdragen för olika doshor. Vilket inte alls är konstigt - eftersom vi alla faktiskt har alla tre doshor i oss.  

 

Man kan säga att vi alla är unika individer som i olika grad är influerade av vata, pitta och kapha.

Men kunskapen om ens grundkonstitutionen, som även kallas för prakriti, är egentligen inte det viktigaste. 

 

Vikriti är ett annat ord för obalans. Det här obalanserade tillståndet är det som är viktigast att ha koll på.

Vi är i vikriti, alltså ett obalanserat tillstånd när vi inte mår helt hundra. När vi har lite ont i huvudet, värk i ryggen eller problem med magen.

 

Även när vi har en känsla av att det är något i livet som skaver är vi i ett obalanserat tillstånd. För att må bra, enligt ayurveda, handlar inte bara om att kroppen ska må bra. Ett friskt och balanserat tillstånd betyder att allt är i balans: kropp, sinne och själ.

Om du upplever att du inte mår helt bra kan du ta hjälp av ayurveda för att koppla ihop dina symtom med en eller flera doshor. På så sätt kan du få reda på om du har en vata, pitta eller kapha-obalans. Och när du vet det, kan du också få hjälp med att få reda på vad just du behöver för att komma tillbaka till en inre balans.

20200223_180545_edited.jpg

Ayurveda

Vill du få reda på din grundkonstitution och nuvarande obalanser? 

Boka in ett första kostnadsfritt samtal med mig genom att fylla i kontaktformuläret här

bottom of page